Trang chủ / Thời khóa biểu / Lịch học Nghề khối 11 năm học 2018-2019

Lịch học Nghề khối 11 năm học 2018-2019


LỊCH HỌC NGHỀ KHỐI 11 NĂM HỌC 2018-2019

Áp dụng từ ngày 29 tháng 10 năm 2018

HỌC TẠI TRUNG TÂM GDNN-GDTX NGUYỄN VĂN TỐ QUẬN HOÀN KIẾM

SỐ 5 PHỐ PHẠM SƯ MẠNH (CỔNG SAU CỦA SỐ 9 HAI BÀ TRƯNG)

Lớp 

Giới Tính

Môn Nghề

Thứ

Giờ Học

Buổi

11A1

Nữ

Móc

5

15h15-16h45

SÁNG

Nam

Điện

11A2

Nữ

Hoa

3

13h30-15h00

Nam

Điện

11A3

Nữ

Móc

2
15h15-16h45

Nam

Điện

11A4

Nữ

Tin

2
13h30-15h00

Nam

Tin

11D0

Nữ

Tin

3
15h00-16h30

Nam

Tin

11D1

Nữ

Hoa

3
15h15-16h45

Nam

Điện

11D2

Nữ

Tin

2
15h00-16h30

Nam

Tin

11D3

Nữ

Móc

2
15h15-16h45

Nam

Điện

11D4

Nữ

Hoa

3
7h30-9h00

CHIỀU

Nam

Điện

11D5

Nữ

Hoa

3
9h15-10h45

Nam

Điện

11D6

Nữ

Hoa

2
7h30-9h00

Nam

Điện

11D7

Nữ

Hoa

2
9h15-10h45

Nam

Điện

11D8

Nữ

Móc

2
9h15-10h45

Nam

Điện

11N1

Nữ

Móc

3
7h30-9h00

Nam

Điện

11N2

Nữ

Móc

3
9h15-10h45

Nam

Điện
Bài liên quan