Trang chủ / Thông báo / Lịch học Nghề khối 11 năm học 2019-2020

Lịch học Nghề khối 11 năm học 2019-2020


TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC

LỊCH HỌC NGHỀ KHỐI 11 NĂM HỌC 2019-2020

Áp dụng từ ngày 18 tháng 5 năm 2020

Địa điểm: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố

Số 5 phố Phạm Sư Manh (cổng sau số 9 phố Hai Bà Trưng)

Lớp
Giới tính
Môn nghề
Thứ
Giờ học
Buổi
11A1
Nam
Điện dân dụng
2
9h15-10h45
Sáng
Nữ
Móc
11A2
Nam
Tin học
3
9h15-10h45
Nữ
11A3
Nam
Điện dân dụng
2
7h30-9h00
Nữ
Làm hoa
11A4
Nam
Tin học
2
9h15-10h45
Nữ
Móc
11A5
Nam
Tin học
3
7h30-9h00
Nữ
Móc
11A6
Nam
Điện dân dụng
3
7h30-9h00
Nữ
Móc
11D0
Nam
Tin học
7
7h30-9h00
Nữ
11D1
Nam
Điện dân dụng
4
15h15-16h45
Chiều
Nữ
Móc
11D2
Nam
Điện dân dụng
4
15h15-16h45
Nữ
Làm hoa
11D3
Nam
Điện dân dụng
2
13h30-15h00
Nữ
Móc
11D4
Nam
Điện dân dụng
2
13h30-15h00
Nữ
Làm hoa
11D5
Nam
Điện dân dụng
3
13h30-15h00
Nữ
Móc
11D6
Nam
Điện dân dụng
6
13h30-15h00
Nữ
Làm hoa
11D7
Nam
Điện dân dụng
3
13h30-15h00
Nữ
Làm hoa
11D8
Nam
Điện dân dụng
2
15h15-16h45
Nữ
Móc
11N1
Nam
Điện dân dụng
2
15h15-16h45
Nữ
Làm hoa

Bài liên quan