Trang chủ / Thông báo / Lịch thi giữa HK1 năm học 2020-2021

Lịch thi giữa HK1 năm học 2020-2021


LỊCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

KHỐI 12 – BUỔI SÁNG

CÁC MÔN KIỂM TRA TẬP TRUNG: TOÁN, VĂN, NGOẠI NGỮ. THỜI GIAN: TỪ 28/10 đến 30/10/2020

CÁC MÔN CÒN LẠI: KIỂM TRA TẠI LỚP THEO LỊCH CỦA NHÀ TRƯỜNG, GV CÓ TIẾT COI THI

LỊCH KIỂM TRA CỤ THỂ:

      THỜI GIAN


THỨ HAI

19/10/2020

THỨ BA

20/10/2020

THỨ TƯ

21/10/2020

THỨ NĂM

22/10/2020

THỨ SÁU

23/10/2020

THỨ BẢY

24/10/2020

TIẾT 2

TIN HỌC

LỊCH SỬ

ĐỊA LÝ

VẬT LÝ

HÓA HỌC

SINH HỌC

TIẾT 4

KTCN

 

 

GDCD

 

KTNN

 

 

 NGÀY

BUỔI THI

MÔN THI

THỜI GIAN

GV 

CÓ MẶT

HỌC SINH CÓ MẶT

PHÁT ĐỀ

BẮT ĐẦU LÀM BÀI

 T. GIAN

LÀM BÀI

THU BÀI

28/10/2020

THỨ TƯ

SÁNG

VĂN

 

7H15

7H15

7H25

7H30

90 PHÚT

9H00

29/10/2020

THỨ NĂM

SÁNG

TOÁN

 

7H15

7H15

7H25

7H30

90 PHÚT

9H00

30/10/2020

THỨ SÁU

SÁNG

N. NGỮ

 

7H15

7H15

7H25

7H30

60 PHÚT

8H30

 

 

LỊCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

KHỐI 11 – BUỔI CHIỀU 

CÁC MÔN KIỂM TRA TẬP TRUNG: TOÁN, VĂN, NGOẠI NGỮ. THỜI GIAN: TỪ 28/10 đến 30/10/2020

CÁC MÔN CÒN LẠI: KIỂM TRA TẠI LỚP THEO LỊCH CỦA NHÀ TRƯỜNG, GV CÓ TIẾT COI THI 

LỊCH KIỂM TRA CỤ THỂ:

      THỜI GIAN

THỨ HAI

19/10/2020

THỨ BA

20/10/2020

THỨ TƯ

21/10/2020

THỨ NĂM

22/10/2020

THỨ SÁU

23/10/2020

THỨ BẢY

24/10/2020

TIẾT 2

TIN HỌC

LỊCH SỬ

ĐỊA LÝ

VẬT LÝ

HÓA HỌC

SINH HỌC

TIẾT 4

KTCN

 

 

GDCD

 

KTNN

 

 

 

NGÀY

BUỔI THI

MÔN THI

THỜI GIAN

GV 

CÓ MẶT

HỌC SINH CÓ MẶT

PHÁT ĐỀ

BẮT ĐẦU LÀM BÀI

 T. GIAN

LÀM BÀI

THU BÀI

28/10/2020

THỨ TƯ

CHIỀU

VĂN

 

12H45

12H45

12H55

13H00

90 PHÚT

14H30

29/10/2020

THỨ NĂM

CHIỀU

TOÁN

 

12H45

12H45

12H55

13H00

90 PHÚT

14H30

30/10/2020

THỨ SÁU

CHIỀU

N. NGỮ

 

12H45

12H45

12H55

13H00

60 PHÚT

14H00

 

 

LỊCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

KHỐI 10 – BUỔI CHIỀU 

CÁC MÔN KIỂM TRA TẬP TRUNG: TOÁN, VĂN, NGOẠI NGỮ. THỜI GIAN: TỪ 28/10 đến 30/10/2020

CÁC MÔN CÒN LẠI: KIỂM TRA TẠI LỚP THEO LỊCH CỦA NHÀ TRƯỜNG, GV CÓ TIẾT COI THI 

LỊCH KIỂM TRA CỤ THỂ:

      THỜI GIAN

TIẾT

THỨ HAI

19/10/2020

THỨ BA

20/10/2020

THỨ TƯ

21/10/2020

THỨ NĂM

22/10/2020

THỨ SÁU

23/10/2020

THỨ BẢY

24/10/2020

TIẾT 2

TIN HỌC

LỊCH SỬ

ĐỊA LÝ

VẬT LÝ

HÓA HỌC

SINH HỌC

TIẾT 4

KTCN

 

 

GDCD

 

KTNN

 

 

 

NGÀY

BUỔI THI

MÔN THI

THỜI GIAN

GV 

CÓ MẶT

HỌC SINH CÓ MẶT

PHÁT ĐỀ

BẮT ĐẦU LÀM BÀI

 T. GIAN

LÀM BÀI

THU BÀI

28/10/2020

THỨ TƯ

CHIỀU

VĂN

15H00

15H00

15H10

15H15

90 PHÚT

16H45

29/10/2020

THỨ NĂM

CHIỀU

TOÁN

15H00

15H00

15H10

15H15

90 PHÚT

16H45

30/10/2020

THỨ SÁU

CHIỀU

N. NGỮ

15H00

15H00

15H10

15H15

60 PHÚT

16H15

Bài liên quan