Trang chủ / Thông báo / Lịch thi thử THPT Quốc Gia năm 2019

Lịch thi thử THPT Quốc Gia năm 2019


LỊCH THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019

Ngày

Buổi

Bài thi/Môn thi thành phần 

của bài thi tổ hợp

Thời gian làm bài

Thời gian thí sinh 

có mặt

Giờ phát đề thi 

cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

CHỦ NHẬT

05/05/2019

SÁNG

Toán

90 phút

07 giờ 10

07 giờ 30

07 giờ 40

Ngoại Ngữ

60 phút

09 giờ 50

10 giờ 00

CHIỀU

Ngữ Văn

120 phút

13 giờ 30

13 giờ 55

14 giờ 00

CHỦ NHẬT

12/5/2019

 

SÁNG

Bài thi 

KHTN

Vật Lý

50 phút

07 giờ 10

07 giờ 30

07 giờ 35

Hóa Học

50 phút

08 giờ 30

08 giờ 35

Sinh Học

50 phút

09 giờ 30

09 giờ 35

 

CHIỀU

Bài thi

KHXH

Lịch Sử

50 phút

13 giờ 30

13 giờ 55

14 giờ 00

Địa Lý

50 phút

14 giờ 55

15 giờ 00

GDCD

50 phút

15 giờ 55

16 giờ 00

Bài liên quan