Trang chủ / Tin nhà trường / Quyết định công khai thông tin tài chính năm 2019

Quyết định công khai thông tin tài chính năm 2019


Quyết định số 01/QĐTC-THPTVĐ: Quyết định về việc ban hành quy chế công khai tài chính đối với đơn vị dự toán ngân sách;

Quyết định số 02/QĐTC-THPTVĐ: Quyết định về việc công khai cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, công khai thông tin về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên của cơ sở giáo dục năm học 2019-2020;

Quyết định số 03/QĐTC-THPTVĐ: Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2019;

Quyết định số 04/QĐTC-THPTVĐ: Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2019;

Quyết định số 05/QĐTC-THPTVĐ: Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019;

Quyết định số 06/QĐTC-THPTVĐ: Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của trường THPT Việt Đức;

Quyết định số 07/QĐTC-THPTVĐ: Quyết định về việc công khai miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2019-2020;

Quyết định số 08/QĐTC-THPTVĐ: Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2019;

Quyết định số 09/QĐTC-THPTVĐ: Quyết định về việc công bố công khai giảm trừ dự toán ngân sách năm 2019;

Nhấn nút Download để tải tài liệu

Bài liên quan