Trang chủ / Sự kiện / Sáng 19/11/2021 Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh đã đến thăm và động viên CB, GV trường THPT Việt Đức nhân ngày NGVN 20/11

Sáng 19/11/2021 Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh đã đến thăm và động viên CB, GV trường THPT Việt Đức nhân ngày NGVN 20/11


Bài liên quan