Trang chủ / Tin giáo dục / tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường và thực hiện Quy định Quy tắc ứng xử trong trường học

tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường và thực hiện Quy định Quy tắc ứng xử trong trường học


Thực hiện Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục phổ thông; Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ GDĐT về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục; Các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trên địa bàn Thành phố;

Nội dung chi tiết xin xem file đính kèm./.

Nhấn nút Download để tải tài liệu

Bài liên quan