Trang chủ / Thông báo / Thời gian các tiết học tại trường

Thời gian các tiết học tại trường


THỜI GIAN CÁC TIẾT HỌC TẠI TRƯỜNG

(Bắt đầu áp dụng từ ngày 07/9/2020)

Thời gian bắt buộc học sinh có mặt tại trường:

Buổi sáng: 7h00

Buổi chiều: 12h45

CA HỌC

TIẾT

THỜI GIAN BẮT ĐẦU

THỜI GIAN KẾT THÚC

CA SÁNG

TIẾT 1

7h15

8h00

TIẾT 2

8h10

8h55

TIẾT 3

9h05

9h50

TIẾT 4

10h05

10h50

TIẾT 5

11h00

11h45

CA CHIỀU

TIẾT 1

13h00

13h45

TIẾT 2

13h55

14h40

TIẾT 3

14h50

15h35

TIẾT 4

15h50

16h35

TIẾT 5

16h45

17h30

Bài liên quan