Trang chủ / Tin nhà trường / Thời gian các tiết học tại trường và học online tại nhà

Thời gian các tiết học tại trường và học online tại nhà


THỜI GIAN CÁC TIẾT HỌC ONLINE TẠI NHÀ

CA HỌC

TIẾT

THỜI GIAN BẮT ĐẦU

THỜI GIAN KẾT THÚC

CA SÁNG

TIẾT 1

7H15

8H00

TIẾT 2

8H15

9H00

TIẾT 3

9H15

10H00

TIẾT 4

10H15

11H00

TIẾT 5

11H15

12H00

CA CHIỀU

TIẾT 1

13H00

13H45

TIẾT 2

14H00

14H45

TIẾT 3

15H00

15H45

TIẾT 4

16H00

16H45

TIẾT 5

17H00

17H45


THỜI GIAN CÁC TIẾT HỌC TẠI TRƯỜNG

Thời gian bắt buộc học sinh có mặt tại trường:            Buổi sáng: 7h15

                                                                                      Buổi chiều: 12h45

CA HỌC

TIẾT

THỜI GIAN BẮT ĐẦU

THỜI GIAN KẾT THÚC

CA SÁNG

TIẾT 1

7h30

8h15

TIẾT 2

8h25

9h10

TIẾT 3

9h20

10h05

TIẾT 4

10h15

11h00

TIẾT 5

11h10

11h55

CA CHIỀU

TIẾT 1

13h00

13h45

TIẾT 2

13h55

14h40

TIẾT 3

14h50

15h35

TIẾT 4

15h45

16h30

TIẾT 5

16h40

17h25

Bài liên quan