Trang chủ / Thông báo / Thông báo V/v tạm hoãn lịch tư vấn tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021

Thông báo V/v tạm hoãn lịch tư vấn tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021


THÔNG BÁO

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, Ban Giám hiệu Trường THPT Việt Đức thông báo tạm hoãn lịch tư vấn tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 cho các bậc CMHS quan tâm và lịch kiểm tra Tiếng anh cho học sinh lớp 10 Liên kết quốc tế đến khi có thông báo mới.

                                                                                                   BAN GIÁM HIỆU

Bài liên quan