Trang chủ / Thông báo / Thông tin học sinh cần biết khi học trực tuyến

Thông tin học sinh cần biết khi học trực tuyến


1. Quy định đối với học sinh khi tham gia lớp học trực tuyến

2. Lịch giảng dạy bắt đầu từ ngày 23/3/2020

3. Thời gian tiết học trực tuyến

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm./.

Nhấn nút Download để tải tài liệu

Bài liên quan