Trang chủ / Tin giáo dục / Thư ngỏ v/v ủng hộ nguồn lực hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

Thư ngỏ v/v ủng hộ nguồn lực hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19


Thực hiện Công văn số 387/TƯHCTĐ ngày 30/7/2020 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Công văn số 96/CTĐHN-VP ngày 07/8/2020 của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bênh Covid-19;

Thời gian cuộc vận động: từ ngày 10/8/2020 đến ngày 31/8/2020.

Đối tượng vận động: Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, gia đình....(không vận động các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách)

Hình thức vận động: Vận động tiền và nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm./.

Nhấn nút Download để tải tài liệu

Bài liên quan