Trang chủ / Cơ cấu tổ chức / Tổ chuyên môn

Tổ chuyên môn


Danh sách tổ chuyên môn năm học 2019-2020

1. Tổ Toán – Tin

STT

Họ và tên

Ghi chú

STT

Họ và tên

Ghi chú

Bộ môn Toán
Bộ môn Tin học
1
Vũ Thị Hương
Tổ trưởng
1
Nguyễn Trọng Thành
Tổ phó CM
2
Hoàng Sinh Đường
 
2
Nguyễn Khánh Vân

3
Vũ Ngọc Diệp
 
3
Nguyễn Thanh Mai

4
Nguyễn Thị Mai Hương
 
4
Nguyễn Thu Trang

5
Nguyễn Thúy Hường
Tổ trưởng CĐ
5
Hoàng Đức Hạnh

6
Nguyễn Thị Thu
 
 
 
 
7
Đồng Kim Thủy
 
 
 
 
8
Trịnh Thị Hà
 
 
 
 
9
Nguyễn Thị Hảo
 
 
 
 
10
Phạm Viết Chính
 
 
 
 
11
Phan Thị Thanh Bình
 
 
 
 
12
Mai Kim Bình
 
 
 
 
13
Nguyễn Thị Thoan
 
 
 
 
14
Chu Đức Minh
 
 
 
 

 

2. Tổ Ngữ Văn

STT

Họ và tên

Ghi chú

STT

Họ và tên

Ghi chú

Bộ môn Ngữ Văn
1
Bùi Thu Hằng
Tổ trưởng CM
9
Bùi Thị Thanh Mai

2
Lê Văn Chính
Tổ phó CM
10
Bùi Lệ Hằng

3
Bùi Thị Thà
Tổ trưởng CĐ
11
Vương Thị Hương

4
Nguyễn Thu Hà

12
Nguyễn Thị Nhàn

5
Vũ Thu Hà

13
Phạm Mai Anh

6
Lưu Thị Thu Hà

14
Lê Thị Bắc

7
Nguyễn Nguyệt Minh

15
Nguyễn Mai Thu

8
Trần Thị Phương Mai

 
 
 

 

3. Tổ Ngoại Ngữ - Thể Dục

STT

Họ và tên

Ghi chú

STT

Họ và tên

Ghi chú

Bộ môn Tiếng Anh
Bộ môn Thể Duc – GDQP
1
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Tổ trưởng CM
1
Lê Minh Hải
Tổ phó CM
2
Nguyễn Thu Thủy
Tổ trưởng CĐ
2
Nguyễn Anh Vũ

3
Nguyễn Thị Mai Hạnh

3
Vũ Văn Vịnh

4
Nguyễn Phương Anh

4
Nguyễn Quang Hưng

5
Nguyễn Thị Thu Hằng

5
Nguyễn Văn Thành

6
Nguyễn Thu Hiền

6
Lý Phương Oanh

7
Nguyễn Thị Mai Hồng
8
Đỗ Thanh Thúy

 
 
 
9
Lê Thúy Vân

 
 
 
10
Nguyễn Linh Chi

 
 
 

 

4. Tổ Hóa – Sinh

STT

Họ và tên

Ghi chú

STT

Họ và tên

Ghi chú

Bộ môn Hóa Học
Bộ môn Sinh Học
1
Nguyễn Phương Lan

1
Lê Thị Thanh
Tổ trưởng CM
2
Trần Ngọc Huy

2
Phạm Thị Nhung

3
Bùi Phương Thảo

3
Nguyễn Thị Huệ

4
Nguyễn Thị Minh
Tổ phó CM
4
Nguyễn Thị Thu Trang

5
Trần Thị Mai Hương
Tổ trưởng CĐ
5
Vũ Thị Loan

6
Nguyễn Thị Vân
7
Lê Thị Hải Yến
8


 
 
 

 

5. Tổ Lý – Công Nghệ

STT

Họ và tên

Ghi chú

STT

Họ và tên

Ghi chú

Bộ môn Vật Lý
Bộ môn Công Nghệ
1
Trần Thanh Bình
Tổ trưởng CM
1
Vi Thị Ánh Nguyệt

2
Phạm Thị Minh Nguyệt
3
Vũ Thanh Bình
4
Dương Văn Cẩn
5
Nguyễn Văn Hải
6
Ngô Thị Tùng Lâm
Tổ trưởng CĐ7
Nguyễn Thị Diệu Ly 
 
 

 

6. Tổ Xã Hội

STT

Họ và tên

Ghi chú

STT

Họ và tên

Ghi chú

Bộ môn Địa Lý
Bộ môn Lịch Sử
1
Lại Kim Anh
Tổ trưởng CM
1
Nguyễn Thị Thanh Vân
Tổ phó CM
2
Bùi Thị Lan Anh

2
Nguyễn Thanh Thức

3
Nguyễn Thị Giang
Tổ trưởng CĐ
3
Nguyễn Thị Minh Đức

4
Lương Thị Loan

4
Phạm Thị Thanh Huyền

Bộ môn GDCD
5
Bùi Thị Phượng

1
Phan Vũ Diễm Hằng
 

7. Tổ Văn Phòng

STT

Họ và tên

Ghi chú

STT

Họ và tên

Ghi chú

1
Phạm Thị Như Huế
Tổ trưởng
5
Nguyễn Ly Ly
Thư viện
2
Bùi Hải Yến
Kế toán
6
Nguyễn Thanh Bình
Bảo vệ
3
Bùi Trung Kiên
Thủ quỹ
7
Ngô Trọng Cẩn
Bảo vệ
4
Đào Tuyết Hạnh
Văn thư