Trang chủ / Đoàn thanh niên / Triển khai Cuộc thi Tìm hiểu 30 năm ngày Quốc phòng toàn dân

Triển khai Cuộc thi Tìm hiểu 30 năm ngày Quốc phòng toàn dân


Thực hiện công văn số 430 - CV/DTN về việc triển khai cuộc thi "Tìm hiểu 30 năm ngày Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam" ngày 12/9/2019 của Quận đoàn Hoàn Kiếm:

Đối tượng: 100% học sinh toàn trường

Hình thức thi: Viết ra giấy

Thời gian nộp: Muộn nhất là ngày 25 tháng 9 năm 2019

Địa điểm: Nộp bài dự thi về văn phòng Đoàn trường

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm./.

Nhấn nút Download để tải tài liệu

Bài liên quan