Trang chủ / Thông báo / Triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến"

Triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến"


Thực hiện kế hoạch số 84/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn Thành phố HN. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 1649/KH-SGDDT về việc tham gia cuộc thi “Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến” của ngành GDĐT Hà Nội.

Đối tượng: Cán bộ, giáo viên, nhân viên và toàn thể học sinh nhà trường.

Hình thức thi: Thi trực tuyến trên website http://timhieudichvucong.hanoi.gov.vn

Thời gian: Bắt đầu từ tuần 2 tháng 8/2019.

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm./.

Nhấn nút Download để tải tài liệu

Bài liên quan