Trang chủ / Thông báo / Triển khai Cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông" năm 2019

Triển khai Cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông" năm 2019


Thực hiện kế hoạch số 528/KH-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 18/02/2019 về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” năm 2019 nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự đồng thuận để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường cùng tham gia cải cách TTHC, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh trong việc thực thi các giao dịch hành chính đối với công dân.

Trường THPT Việt Đức triển khai thực hiện Cuộc thi như sau:

1. Đối tượng:

- Toàn thể cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên trong nhà trường

- 100% học sinh toàn trường

2. Thời gian dự thi:

Từ tháng 06/2019 đến hết ngày 20/8/2019

3. Nội dung thi:

- Đưa ra các ý tưởng, giải pháp, mô hình cải tiến quy trình thực hiện TTHC phải đảm bảo tiết kiệm tối đa thời gian, kinh phí thực hiện TTHC của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoặc cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện các TTHC trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

- Đề xuất các mô hình thực hiện TTHC hiệu quả, đơn giản mang lại lợi ích cho cơ quan quản lý nhà nước và công dân trong việc thực hiện các TTHC.

- Đề xuất mô hình, giải pháp nâng cao hiệu quả và chất lượng phục vụ cũng như đơn giản hóa, tiết kiệm chi phí cho cơ quan hành chính và tổ chức, công dân trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

4. Hình thức thi:

Bài thi được thể hiện theo hình thức bài viết tay hoặc đánh máy bằng tiếng Việt (có dấu).

 Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm./

Nhấn nút Download để tải tài liệu

Bài liên quan