Trang chủ / Tin giáo dục / Triển khai cuộc thi trắc nghiệm "Vì an toàn giao thông Thủ đô”năm 2020 trên internet”

Triển khai cuộc thi trắc nghiệm "Vì an toàn giao thông Thủ đô”năm 2020 trên internet”


Thực hiện Công văn số 3768/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 29/10/2020 về việc Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm "Vì an toàn giao thông thủ đô" năm 2020 trên Internet;

Đối tượng: Học sinh toàn trường

Hình thức thi: Cuộc thi “Vì an toàn giao thông Thủ đô” trên internet là cuộc thi trắc nghiệm kiến thức về an toàn giao thông tại địa chỉ: http://giaothonghanoi.kinhtedothi.vn

Thời gian dự thi: Cuộc thi bắt đầu từ 8 giờ 00 ngày 19/10/2020 kết thúc trước 17 giờ 00 ngày 15/12/2020.

Nội dung chi tiết xin xem file đính kèm./.

Nhấn nút Download để tải tài liệu

Bài liên quan