Trang chủ / Thông báo / Triển khai cuộc thi “Vì an toàn giao thông thủ đô năm 2018” trên Internet

Triển khai cuộc thi “Vì an toàn giao thông thủ đô năm 2018” trên Internet


Thực hiện Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 18/5/2018 của UBND thành phố về việc triển khai chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô năm 2018” nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, đẩy mạnh việc thực hiện văn hóa giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn Thủ đô. Nâng cao nhận thức của các cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp vận tải và người dân về ý thức chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông; tăng cường trật tự, văn minh đô thị.

Trường THPT Việt Đức triển khai thực hiện cuộc thi “Vì an toàn giao thông thủ đô năm 2018” cụ thể như sau:

Đối tượng: 100% học sinh toàn trường

Nội dung: Nội dung các câu hỏi tại cuộc thi trắc nghiệm về ATGT trên internet sẽ tập trung vào kiến thức về ATGT, kỹ năng xử lý các tình huống, các hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông.

Hình thức thi:  Cuộc thi “Vì an toàn giao thông Thủ đô” trên internet là cuộc thi trắc nghiệm kiến thức về An toàn giao thông trên internet tại địa chỉ: http://giaothonghanoi.kinhtedothi.vn

Thời gian: Cuộc thi bắt đầu từ 8h00 ngày 15/10/2018 đến trước 17h00 ngày 15/01/2019.

Nội dung chi tiết của cuộc thi xin xem trong file đính kèm dưới đây

Nhấn nút Download để tải tài liệu

Bài liên quan